Artykuły

Sortuj według

Poza ciało: różnice indywidualne w podatności na eksterioryzację

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 31–41
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.005.2691

Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 103-108
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.012.0416