Artykuły

Sortuj według

Jak wygląda prawna ochrona fashion designu w Chińskiej Republice Ludowej?

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 107-119
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.043.17015

Debuts

The Digitization of Cultural Heritage under Polish Law and Policy: Challenges Presented by Copyright Law

Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6), s. 377-406
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.025.13028