Piotr Migdał

Artykuły

Sortuj według

Zespół Aspergera, nauki ścisłe i kultura nerdów

Tom 5, s. 93-101
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.011.0415

Rheological analysis of Blast Furnace Synthetic Slag Admixtures of Al2O3

Chemia Zeszyt 1-Ch (1) 2013, s. 47-59
Data publikacji online: 12 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.038.2621