Andriej W. Baranow

Polska po upadku Imperium Rosyjskiego w planach konferencji wersalskiej

Sortuj według

Современная российская историография советско-польских отношений 1921–1933 гг.

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 99-111
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.006.13295