Jarosław T. Jagiełło

Afiliacja: Niezależny badacz

Polska po upadku Imperium Rosyjskiego w planach konferencji wersalskiej

Sortuj według

Stosunki narodowościowe i etniczne na Suwalszczyźnie i Kowieńszczyźnie w dobie kształtowania się koncepcji granic odrodzonego państwa polskiego

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 67-98
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.005.13294