Radosław Sławomirski

Zmiany w kulturze w Polsce powersalskiej

Sortuj według

Znaczenie traktatu wersalskiego dla kultury polskiej. Literatura polska po 1918 roku – wybrane aspekty

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 129-138
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.008.13297