Jadwiga Koralewicz

Recenzje

Sortuj według

Nauka

Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (1990-2020)

11/2020, s. 324-352
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.011.13283