Artykuły

Sortuj według

Evolution of second-generation electromobility in public transport in Polish cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 22-39
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.002.17399

Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 89– 123
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.014.13101