Artykuły

Sortuj według

Metody jakościowe w badaniu bólu – doniesienie z badań

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 73-81
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.009.0413

Opisać świadomość na skali od zera do jeden. Perturbacyjny Indeks Złożoności jako naukowa próba pomiaru świadomości na poziomie indywidualnym

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 9–20
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.003.2689