Artykuły

Sortuj według

Symulacja mentalna jako podstawa kontaktu poznawczego z fikcyjnymi narracjami

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 57-63
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.007.0411

Czy empiryczne świadectwa na rzecz „ucieleśnienia” poznania są anomaliami w świetle klasycznych koncepcji procesów poznawczych? Na przykładzie problemu natury pojęć

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 73-80
Data publikacji online: 15 grudnia 2011