Artykuły

Sortuj według

Metody, miejsca odbioru i rytuały towarzyszące percepcji treści telewizji tradycyjnej i WebTV wśród licealistów zamieszkujących województwo podkarpackie

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 39-49
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.003.13031