Artykuły

Sortuj według

Data Journalism. Visualization of Data as a Remedy of Perception Problems of the Modern Reader

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 51-61
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.004.13032