Artykuły

Sortuj według

Sport a storytelling. Dlaczego marki sięgają po wątki sportowe?

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 63-78
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.005.13033