Artykuły

Sortuj według

Work-Life Balance in Italy pre-, during and post-COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 37–46
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.004.13198