Gaabriel Tavits

Artykuły

Sortuj według

Social Protection and New Forms of Work: Expansion of Unemployment Insurance Benefits’ Coverage in Estonia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 61–72
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.006.13200