Recenzje

Sortuj według

Półprywatny kalejdoskop Jerzego Jarzębskiego (Jerzy Jarzębski, Miasta, rzeczy, przestrzenie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019, ss. 451)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 174–181
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.013.13543