Artykuły

Sortuj według

Słowosieć jako narzędzie wspomagające pracę tłumacza

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 33-42
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.004.0408