W kręgu idei

Sortuj według

Ecology and Science Fiction. Managing Imagination in the Age of the Anthropocene

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47) Zarządzanie w antropocenie, s. 79–97
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.005.13459

Recenzje i omówienia

Ludzie i rzeczy: poza binaryzmem. O książce Magdaleny Zdrodowskiej Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 113-134
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.007.15880