Artykuły

Sortuj według

Topics in Music – Definitions, History, and Meanings

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 5–23
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.041.13914

Topika w muzyce – definicje, historia, znaczenie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 5–26
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.016.13202