Artykuły

Sortuj według

History Enchanted in Music – Historical Verism in Ruggero Leoncavallo’s I Medici

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 139–155
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.045.13918

Historia zaklęta w dźwięki – weryzm historyczny w I Medici Ruggera Leoncavalla

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 141–156
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.020.13206