Artykuły

Sortuj według

ahat ilī – Sister of Gods by Olga Tokarczuk and Aleksander Nowak: From the Novel to the Operatic Libretto

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 157–176
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.046.13919

ahat ilī – siostra bogów Olgi Tokarczuk i Aleksandra Nowaka. Od powieści do operowego libretta

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 157–176
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.021.13207