Artykuły

Sortuj według

Concerts of the Jewish Orchestra in the Łódź Ghetto during the Second World War

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 197–213
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.048.13921

Koncerty symfoniczne żydowskiej orkiestry w getcie łódzkim w czasie drugiej wojny światowej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 197–213
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.023.13209