Artykuły

Sortuj według

Legal Theses of the Kraków Court of Appeal in 1940–1943

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, , Zeszyt 1, s. 59–82
DOI 10.4467/20844131KS.21.004.13271

Artykuły recenzyjne

Maciej Jan Mazurkiewicz, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2021, ss. 520

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 49-57
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.004.15252