Artykuły

Sortuj według

The Music Traditions of the Ashkenazi Jews and Radical Jewish Culture: A Brief Outline of the Definitions and Content of Jewish Music in the Past and Nowadays

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 215–227
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.049.13922

Tradycje muzyczne Żydów aszkenazyjskich a Radical Jewish Culture: definicje i treści dawnej i współczesnej muzyki żydowskiej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 215–228
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.024.13210