Artykuły

Sortuj według

Physiology and Ergonomics of Piano Playing

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 47 (4/2020), s. 229–253
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.050.13923

Fizjologia i ergonomia gry na fortepianie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 47 (4/2020), s. 229-254
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.025.13211