Artykuły

Sortuj według

Franciszek Rychnowski (1850–1929) – niedoceniony geniusz, maniak czy obłąkaniec?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 55–107
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.003.13387

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 211–226
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.027.14188

Listy do Redakcji

O wizerunku portretowym ks. Józefa Hermana Osińskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 235–238
Data publikacji online: 17 września 2021