Dominika Mierzwa-Szymkowiak

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Listy Władysława Taczanowskiego do Aleksandra Straucha w zbiorach Rosyjskiej Akademii Nauk – interesujący przyczynek historii zoologii w XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 161–186
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.006.13390