KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Wyposażenie „PRL-owskiej” izby recepturowej ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Genius loci czy suma przypadków?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 187–203
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.007.13391