EPIDEMIE NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ I TERENACH ZABORÓW DO XX W. – RÓŻNE PŁASZCZYZNY BADAŃ

Sortuj według

Czynniki kulturowe i społeczno-polityczne wpływające na występowanie epidemii dżumy na obszarze Prawobrzeżnej Ukrainy i południowo-zachodnich guberni Rosji na przełomie XVIII i XIX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 11–26
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.002.17405

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 225–235
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.009.13393