ADVANCEMENTS IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY: EXPLORING THE INTERSECTION OF RESEARCH, METHODOLOGY, AND CULTURAL HERITAGE

Sortuj według

The Evolution of Views of Franz Karl Heintz, the Quarantine Physician of the Right-Bank Ukraine, Concerning the Reasons of Occurrence, Course and Treatment of the Plague

Issue 3, s. 39–53
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.026.18406

EPIDEMIE NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ I TERENACH ZABORÓW DO XX W. – RÓŻNE PŁASZCZYZNY BADAŃ

RECENZJE

Recenzje

Issue 1, s. 225–235
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.009.13393

KRONIKA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hospitals in Times of Crisis”, Warszawa, 18–20 maja 2023 r.

Issue 3, s. 213–216
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.034.18414