Artykuły

Sortuj według

Zasada ostrożności a klasyczne reguły decyzyjne

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 3 (51), s. 83–102
DOI 10.4467/20843968ZP.20.007.13395