Katarzyna Buluk

Artykuły empiryczne

Sortuj według

„Co wyraża twarz?” – rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy przez osoby głuche i słyszące

Tom 25, Numer 4, s. 101–110
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.030.13438