Artykuły

Sortuj według

Producent audiowizualny – pojęcie i pozycja prawna

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 493–506
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.026.13757

Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 355–368
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Artykuły

Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 21-38
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.002.14591

Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym

, s. 21-38
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.002.14591