Artykuły

Sortuj według

Współprowadzenie instytucji przez Ministra Kultury i samorządy. „Dar niebios” czy ryzykowna gra?

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.002.13630