Artykuły

Sortuj według

Rachunek kosztów instytucji kultury w świetle badań literaturowych

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 15–25
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.003.13631