Artykuły

Sortuj według

Wyzwania polskiego sektora kultury po 1989 roku oraz towarzysząca im popularyzacja idei audience development

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 27–39
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.004.13632