Dominika Treit

Artykuły

Sortuj według

Wdrażanie narzędzi zarządzania projektowego do procesu organizacji wystaw. Studium przypadku Muzeum Narodowego w Krakowie (2016–2019)

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 41–67
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.005.13633