Magdalena Warejko

Artykuły

Sortuj według

Od instytucji publicznej do organizacji pozarządowej. Zmiana w zarządzaniu zespołem artystycznym na przykładzie Chóru Polskiego Radia

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 69–82
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.006.13634