Artykuły

Sortuj według

Przywództwo instytucji artystycznej w czasie pandemii na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 1, s. 83–97
Data publikacji online: 12 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.007.13635