Aleksandra Bocheńska

Artykuły

Sortuj według

The Right to Strike in the Education Sector in Light of Constitutional Provisions and International Legal Obligations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 129–138
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.011.13401