Artykuły

Sortuj według

Chińska medycyna sądowa – od starożytności do wieków średnich. Rys historyczno-prawny

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 32-44
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.048.13488