Artykuły

Sortuj według

Chinese women in the late Qing period: Reading through Guido Amedeo Vitale’s Chinese Folklore: Pekinese Rhymes

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 45-63
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.049.13489