Artykuły

Sortuj według

Product promotional strategies on a Chinese shopping website: The multimodal fusion model

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 132-151
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.054.13494