Artykuły

Sortuj według

Chūya Nakahara jako twórca japońskiego sonetu: perspektywy przekładu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 196-208
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.058.13498