CV:

Doktor, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Studia i analizy

Sortuj według

Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 277-293
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.008.13565