CV:

Funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studia i analizy

Sortuj według

Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 277-293
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.008.13565