Ewa Danowska

Afiliacja: Historyk, Kraków

Artykuły

Sortuj według

Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

2016, s. 183-194
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.012.6623

Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach

2016, s. 239-248
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.014.6625

„Chleb dobrze zasłużonym”. Lustracja starostwa mościskiego z 1627 r.

Rok LXII (2017), s. 21-40
Data publikacji online: 2017

Jak powstawał Kopiec Kościuszki w Krakowie – jego dzieje w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej

XXIII, s. 45-63
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.17.002.14656

Materiały do dziejów kasaty zakonu jezuitów w 1773 r. i początków działalności KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN i Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie

Rok LXV (2020), s. 9-20
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.002.14161

Codzienność w rzeczach śp. Emilii z Friedleinów Majerowej. Inwentarz pośmiertny z 1842 r.

Rok LXIV (2019), s. 53-86
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440500RBN.19.004.14147

ARTYKUŁY

Kartograficzne zainteresowania Tadeusza Czackiego

XXVIII, s. 119-134
Data publikacji online: styczeń 2023
DOI 10.4467/12332135KRA.22.007.16847

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ARTYKUŁY I EDYCJE

Darczyńcy i ich dary dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Biblioteki AU, Biblioteki PAU oraz Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Rok LXVI (2021), s. 97-130
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.007.16089

KRONIKA

Jerzy Znosko (20 I 1922–11 I 2017)

Rok LXII (2017), s. 307-311
Data publikacji online: 2017

Materiały źródłowe

O ślubnej wyprawie w czasach staropolskich na podstawie wyprawy Ludwiny Chwalibożanki z 1771 r.

XXI, s. 117-131
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/12332135KRA.15.006.15907

Jana Miłoszewskiego dobytek doczesny. Inwentarz pośmiertny małopolskiego szlachcica z 1725 r.

XXV, s. 131-154
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.19.004.13820