Informacje o autorze:

starszy kustosz, Archiwum Narodowe w Krakowie; zainteresowania badawcze: dzieje i ikonografia Krakowa w XIX i XX w., edytorstwo źródeł, biografistyka, popularyzacja zbiorów i muzealnictwo

Artykuły

Sortuj według

Dwie podkrakowskie wyprawy Aleksandry Czechówny. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 133-146
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.009.6620

Starodruki pochodzące z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa w zasobie bibliotecznym Archiwum Narodowego w Krakowie. Wstępne rozpoznanie, analiza proweniencji

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2020, XXVI, s. 73-97
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.20.003.13551

Kronika

Wystawa plenerowa „650 lat herbu miasta Krakowa” dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w 50. rocznicę śmierci

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2019, XXV, s. 208-210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.19.011.13827

DWUSETLECIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO

Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 29-40
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.003.6595