Artykuły

Sortuj według

The migration of Poles to Belgium and their Return to Poland between 1918 and 1952 – the Migration Story of the Szotek Family

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 57–82
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.003.13315

Studia

Dokumenty tajnej policji francuskiej (Sûreté Nationale) i archiwum Paula Desjardinsa w zasobie Archiwum IPN – przegląd archiwaliów

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 179–193
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.011.13688