Artykuły

Sortuj według

The migration of Poles to Belgium and their Return to Poland between 1918 and 1952 – the Migration Story of the Szotek Family

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 57–82
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.003.13315

Dokumenty tajnej policji francuskiej (Sûreté Nationale) i archiwum Paula Desjardins w zasobie Archiwum IPN – przegląd archiwaliów

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021