Artykuły

Sortuj według

Migracje z ziem polskich w XIX wieku we współczesnych podręcznikach do historii dla szkoły podstawowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 225–238
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.010.13322

II. ŹRÓDŁA

Problemy oświaty pozaszkolnej w schyłku dwudziestolecia międzywojennego w świetle materiałów źródłowych inspektora szkolnego miejskiego we Lwowie

Rocznik Przemyski Historia, 1 (26) 2021, s. 421-428
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/24497347RPH.21.013.14736